...

...

خوش بگذره بهت

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 21:56  توسط تنها  | 

فردا میرم شیراز

خدافظ

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 15:40  توسط تنها  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم شهریور 1393ساعت 21:53  توسط تنها  |